Permacultuur

WAT IS PERMACULTUUR?

“Permacultuur is een ontwerpmethode die zijn inspiratie haalt uit de natuur, om leefomgevingen te ontwerpen, die de diversiteit, de stabiliteit en de veerkracht vertonen van natuurlijke ecosystemen.”

 

Een Natuurlijke ecosysteem is zelfonderhoudend, duurzaam en zorgt voor samenwerkingsverbanden tussen de diverse organismen. Permacultuur neemt dus de natuur als model voor het ontwerpen van huizen, tuinen, voedselvoorziening, netwerken, economieën, steden en dorpen. Permacultuur stimuleert ons om zelfvoorzienend en vindingrijk te zijn. Permacultuur is een ontwerpsysteem voor een duurzaam leven.

Permacultuur
Permacultuur
WAT IS PERMACULTUUR?

“Permacultuur is een ontwerpmethode die zijn inspiratie haalt uit de natuur, om leefomgevingen te ontwerpen, die de diversiteit, de stabiliteit en de veerkracht vertonen van natuurlijke ecosystemen.”

 

Een Natuurlijke ecosysteem is zelfonderhoudend, duurzaam en zorgt voor samenwerkingsverbanden tussen de diverse organismen. Permacultuur neemt dus de natuur als model voor het ontwerpen van huizen, tuinen, voedselvoorziening, netwerken, economieën, steden en dorpen. Permacultuur stimuleert ons om zelfvoorzienend en vindingrijk te zijn. Permacultuur is een ontwerpsysteem voor een duurzaam leven.

Principes
Permacultuur ethiek en ontwerpprincipes

Permacultuur gaat uit van drie ethische principes:

 

1) zorg voor de aarde: Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen;

2) zorg voor de mens: mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan;

3) en eerlijk delen: het in balans brengen van in- en output in een systeem

 

Daarnaast kun je de 12 ontwerpprincipes inzetten. De ontwerpprincipes zijn richtlijnen van waaruit je duurzame beslissingen kunt nemen. Beslissingen die ervoor zorgen dat je ontwerp functioneler en rendabeler maakt terwijl je samenwerkt met de natuur.

DE 12 ONTWERPPRINCIPES VAN PERMACULTUUR

 • Observeer en handel ernaar
 • Vang energie en sla ze op
 • Zorg voor opbrengst
 • Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
 • Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
 • Produceer geen afval, maak kringlopen
 • Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details
 • Verenig eerder dan te scheiden
 • Gebruik kleine en trage oplossingen
 • Gebruik en waardeer diversiteit
 • Durf onbewandelde paden te betreden
 • Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

permacultuurprincipes2
permacultuurprincipes2
DE 12 ONTWERPPRINCIPES VAN PERMACULTUUR

 • Observeer en handel ernaar
 • Vang energie en sla ze op
 • Zorg voor opbrengst
 • Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
 • Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
 • Produceer geen afval, maak kringlopen
 • Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details
 • Verenig eerder dan te scheiden
 • Gebruik kleine en trage oplossingen
 • Gebruik en waardeer diversiteit
 • Durf onbewandelde paden te betreden
 • Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van